صنایع سنگ مدرس

چینی -مرمریت

درباره صنایع سنگ مدرس

 صنایع سنگ مدرس مفتخر است با تولید انواع سنگ های  ساختمانی مرمریت و چینی ، درزمینه صادرات و داخلی به مشتریان عزیر ارائه خدمت نماید.

جدول محصولات

کد محصول
نوع سنگ
نام سنگ
رنگ

کد سنگ : 1

نوع سنگ : مرمریت(Marble)

نام سنگ : خوی(khoy)

رنگ سنگ : قرمز(Red)

ابعاد سنگ : 60*30

حجم انبار : نامحدود(Unlimited)

نوع فرآوری : تایل(Tail)

توضیحات : پالت شده(Pallet)

قیمت سنگ : توافقی(Agreed Price)

کد سنگ : 2

نوع سنگ : چینی(Chinese stone)

نام سنگ : قروه (Qorve)

رنگ سنگ : سفید و آبی (White & Blue)

ابعاد سنگ : 60*30

حجم انبار : نا محدود (Unlimited)

نوع فرآوری : تایل(Tail)

توضیحات : پالت شده (Pallet)

قیمت سنگ : توافقی (Agreed Price)

کد سنگ : 3

نوع سنگ : چینی(Chinese stone)

نام سنگ : قروه(Qorve)

رنگ سنگ : سفید با شالی آبی(White with blue shawl)

ابعاد سنگ : 60*30

حجم انبار : نامحدود(Unlimited)

نوع فرآوری : تایل(Tail)

توضیحات : پالت شده(Pallet)

قیمت سنگ : توافقی(Agreed Price)

تماس با ما

Esfahan - Rezvanshahr-Third Central Street

  989132302355+  :Mirbagheri   

983142523329+