031-42522423

09131339748 افشاری

مجتمع سنگ دنا

برند سنگ حاجی آباد

درباره مجتمع سنگ دنا

مجتمع سنگ دنا، تاسیس 1386، برادران افشاری

سالـن 1 : مرمریـت کرم کـاوش ( تایل ، اسلب)

سالن2 : تراورتن بی موج حاجی آباد و دره بخـاری ، سیلورتکاب

دفتر فـروش : تهـران ، خیابـان میـردامـاد،بـرج ظـفر، واحـد9

جدول محصولات

کد محصول
نوع سنگ
نام سنگ
رنگ

تماس با ما

آدرس کـارخـانه : اصفهــان ، رضوانشـهر،

شهـرک صنعتی فاز2 ،خیابان یکـم مرکزی

مدیریـت : محمد افشـاری 09131186609

مدیر فروش : رضا افشاری 09131339748

کارخانه: 42522423-031

فاکـس :42522900-031

سایت کارخانه : www.dena-stone.com

ایمیل کارخانه : info@dena-stone.com