IMG
با ما تماس بگیرید .

واحدهای برتر

این شهرک دارای 95 واحد برتر....

معادن

این شهرک مجهز به ....

سامانه های حمل و نقل

با حضور در نمایشگاههای بین المللی ....

ماشین آلات و ابزار آلات

این شهرک دارای ....