Image

واحدهای برتر

این شهرک دارای 95 واحد برتر....

معادن

این شهرک مجهز به ....

سامانه های حمل و نقل

با حضور در نمایشگاههای بین المللی ....

ماشین آلات و ابزار آلات

این شهرک دارای ....

onyx

مر مر : از انواع سنگ دگرگون است . در رنگهای سبز و سفید و ارغوانی ... مشاهده میشود .

مرمر

مر مر : از انواع سنگ دگرگون است . در رنگهای سبز و سفید و ارغوانی ... مشاهده میشود .

تراورتن

نوعی سنگ آهکی متخلخل . دارای رنگهای متنوع و بافت نواری شکل است که در اثر حضور تر کیبات آهن ، کلسیم و دیگر نا خالضی ها ایجاد شده است .

گرانیت

سنگ آذرین با رنگ روشن بسیار محکم با دوام و جلاپذیر میباشد و در رنگهای قرمز ، صورتی و خاکستری ،سیاه و سفید دیده میشود .

Golden Black

مرمریت

سنگی دگرگون شده است که با تبلور مججد آهک بوجود می آید . در رنگهای سفید و درخشان و رنگ خاکستری روشن تا سیاه سیز صورتی تا قرمز و ...

مرمریت

سنگی دگرگون شده است که با تبلور مججد آهک بوجود می آید . در رنگهای سفید و درخشان و رنگ خاکستری روشن تا سیاه سیز صورتی تا قرمز و ...